Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku

Samorząd Uczniowski

Działalność Samorządu Uczniowskiego to podstawa rozwoju naszej szkoły.

    Jesteśmy organizatorami wielu ciekawych konkursów, zabaw i szkolnych imprez. Staramy się czynić wszystko, by życie uczniów w szkolnych murach było ciekawe i przyjemne. Przygotowywane przez nas konkursy mają zwolenników wśród uczniów, jaki i dorosłych. Sami wypracowujemy środki na zakup nagród rzeczowych i upominków.

 

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodnicząca –               GABRIELA WALCZAK    KL. V

Wiceprzewodnicząca –      JULIA BERGANDY           KL. VI

Sekretarz –                            WIKTORIA ŁĘCKA          KL. V

Redaktorzy –                        WIKTORIA KANIA           KL. VII

MARTYNA ŚNIADA          KL. VII

Skarbnik –                            LENA CIECHANOWSKA     KL. VI

NIKOLA SZYMONIAK         KL. VI

Opiekunowie –                  PANI  LUCYNA KRYSZCZAK

PANI  AGNIESZKA GODERSKA-SZYMCZAK

 

     Każdego roku Samorząd Uczniowski organizuje: Dzień Chłopca, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Walentynki, Szkolny Dzień Talentów i Dzień Wiosny. Ponadto organizujemy konkursy jesienne, bożonarodzeniowe i wielkanocne. Mimo, że imprezy te przygotowujemy corocznie, to za każdym razem mają one inny charakter. Inspirujemy i przeprowadzamy akcje mające na celu niesienie pomocy potrzebującym dzieciom i zwierzętom. Udało się nam rozweselić niejedno dziecięce serduszko i nakarmić niejednego pieska.

      Zawsze pamiętamy o swoich nauczycielach. Nasi nauczyciele chcą i potrafią bawić się razem z nami. Rozumiemy również to, że w szkole wszyscy muszą przestrzegać określonych zasad postępowania. Podejmujemy różnorodne akcje, dzięki którym uczniowie lepiej rozumieją wartość wspólnej pracy i odpowiedzialności za własne działania. Uważamy, że rzeczą ważną i potrzebną w szkole jest dyscyplina i dobra organizacja. Właśnie tak staramy się pracować.

Cele Samorządu Uczniowskiego:

  • reprezentowanie ogółu uczniów,
  • działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,
  • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,
  • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
  • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów,
  • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.  

 

Konkurs o tytuł "KLASA ROKU"