Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku

Pedagog szkolny

GODZINY PRZYJĘĆ PEDAGOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek 8.30 – 12.30

Środa 8.30 – 12.30

Czwartek 8.30 – 12.30

Piątek 8.30 – 13.30

 

Zapraszam również na spotkania indywidualne poza dyżurem dla rodziców, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny.

 

Anna Klimek

 

Zadania pedagoga

Podstawowym zadaniem pedagoga szkolnego jest analiza sytuacji wychowawczej, a także udzielanie wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

Zadania pedagoga: 

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej szkoły,
 • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu nauczania i wychowania,
 • organizowanie dla uczniów spotkań mediacyjnych w celu łagodzenia konfliktów,
 • dawanie wsparcia dzieciom i rodzicom w sytuacjach trudnych,
 • udzielanie pomocy wychowawcom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się w wyniku niepowodzeń szkolnych,
 • udzielanie pomocy i porad uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • udzielanie informacji na temat możliwych form pomocy na różnych obszarach,
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • współpraca z organizacjami młodzieżowymi i instytucjami w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
 •  udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci.